ANASAYFA arrow LİDERLİK arrow YÖNETİCİLİK İLE LİDERLİK ARASINDAKİ FARKLAR
YÖNETİCİLİK İLE LİDERLİK ARASINDAKİ FARKLAR

   

    Liderlerle yöneticiler arasındaki farklar, bulunduğu koşullara hakim olanlar ile ona teslim olanlar arasındaki farklar gibidir. Bundan başka büyük ve önemli farklar da vardır:

    Yönetici uygular, lider yenilik getirir.

    Yönetici süreklilik sağlar, lider geliştirir.

    Yönetici düzene, lider kişilere dayanır.

    Yönetici denetime, lider kişilere güvenir.

    Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar.

     Yönetici muhafaza eder,lider geliştirir.

    Yönetici taklit eder,lider yeniyi ortaya çıkarır.

    Yönetici nasıl ve ne zaman,lider ise ne ve niçin sorularını sorar.

    Yönetici,kişisel olmayan,yönetsel amaçları benimseme eğilimindedir.

    Lider,kişileri ve aktif durumları benimseme eğiliğimindedir.

    Yönetici,işlerini insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme sürecei olarak kullanır.

    Lider,insanların olabilirlik,gerkelilik konusundaki fikirlerini geliştirir.

    Yönetici,anlaşma,ödüllendirme,cezalandırma gibi esnek taktikleri kullanırlar.

    Lider,yeni moral değerler yaratıp;verdikleri buyruklarla özel istek ve amaçlar oluştururlar.

    Yönetici,varolanı koruma güdüleri,riske girme arzularına ket vurur.

    Lider,işte coşku yaratmayı,fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih eder.

    Yönetici,olayların,durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar.

    Lider,olayların,durumların insanlara ne ifade ettiğini anlamaya çalışırlar.

    Liderlik; yenilik ve başlatma ile ilgili her şeydir. Yönetim kopyalama ve var olan durumu sürdürme üzerine yoğunlaşır. Liderlik yaratıcı, uyum sağlayıcı ve çeviktir. Liderlik ufuk çizgisine bakar.İyi bir yönetici, işleri doğru yapar. Lider ise doğru işleri yapar. Doğru işleri yapmak sözü bir hedef, bir yönelim, bir amaç, bir vizyon, bir yol, bir erişimi çağrıştırır. Yönetim etkinlik üzerindedir; liderlik ise etkililik. Yönetim “Nasıl” sorusunun yanıtı üzerinde durur; liderlik ise “Ne?” ve “Neden?” sorularının yanıtları üzerinde. Yönetim sistemler, denetimler, süreçler, politikalar ve yapı üzerinde yoğunlaşır. Liderlik ise güven ve insanlar üzerinde.

    Yönetici ve lider arasındaki farklar kısaca değindikten sonra, şimdi patron ve lider arasındaki farklara kısaca bir göz atalım.

    Yönetici sürer. Lider yol gösterir.

    Yönetici,otoriteye dayanır. Lider işbirliğine.

    Yönetici “ben” der. Lider “biz” der.

    Yönetici korku yaratır. Lider güven.

    Yönetici, nasıl yapılacağını bilir. Lider nasıl olacağını gösterir.

    Yönetici, dargınlık yaratır. Lider heves üretir.

    Yönetici,suçlu bulur. Lider hataları tamir eder.

    Yönetici, işi ağır ve sıkıcı yapar. Lider ilginç.

    Yönetici,kendisine saygı gösterilmesini ister. Lider saygıyı yaratır.

    Yöneticinin gücü yetkisine dayanır. Liderin yetkisi iyi niyetine dayanır.

    Yöneticiler tasarlar ve denetlerler;dikkatlerini kural ve prosedürler üzerinde toplarlar.Liderler ise istikamet verir,kabiliyetleri harekete geçirir ve stratejileri uygularlar;onların dikkati insanlar üzerinde toplanır.Liderler ise istikamet verir,kabiliyetleri harekete geçirir ve stratejileri uygularlar.

      Yöneticiler kendilerini kişisel anlamda özdeşleştikleri ve çıkar sağladıkları kurulu düzenin koruyucusu ve düzenleyicisi olarak görürler.İnsanları değil,daha çok oynadıkları rolü düşünürler.Öz değerlerini var olan işleyiş ve düzeni sürdürerek pekiştirirler.Yöneticiler kontrol altında rasyonel yapıları sürdürmek için bürokrasi oluşturur çok az içtenlik sergilerler.İnsanların kalbini ve düşüncesini merak etmez,sadece performansları ve hedefleriyle ilgilenirler.Sorunları hesap yaparak,itaate dikkat ederek ve bolca politika karıştırarak teker teker ele alırlar.Yöneticinin zihniyeti programlanmıştır ve değişime büyük ölçüde direnir.Bir kuruluşun yavaş yavaş ölmesine veya maliyetlerin giderek kısılmasına yol açan ihmal hatalarını görmezden gelme gibi bir yeteneğe sahiptir.

     Liderler amaçla yönelik kişisel ve aktif bir tutum alır ve sorunlar karşısında yeni yaklaşımlar benimsemeye çalışırlar.Hem fikirlerle ve bunların insanları nasıl etkileyeceğiyle,hem de sezgilerini kullanarak ve empati kurarak insanlarla ilgilenirler.İnsani,ekonomik ve politik ilişkileri değiştirme konusuyla derinden ilgilendikleri için,aktif olarak değişimin yollarını araştırırlar.Liderlik kimlik duyguları için iş unvanlarına veya rollere dayanmaz,hatta genellikle kendilerinden beklenenin ötesinde sonuçlar yaratan karmaşaya ve düzensizliğe açık olabilecek yapıları desteklerler.Liderler süreçlerle sınırlanmaz,tersine yaratıcı eylemler için süreçlere meydan okurlar.

     Liderlik meydan okumak ve dönüşümü sağlamak için gösterilen bir insan çabasıdır.

      Lider,insanların içinden çıkan kişidir ve insanları yönlendirmek için onların değerlerinden faydalanır.

 

 

 

 
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2016 NİYAZİ ALTILAR sosyolog-yazar.  Tasarlayan Niyazi ALTILAR Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional